Det er markert plasser til personer som benytter rullestol på Ticketmaster.no. Ledsager betaler kun billettavgift. Vi ber rullestolbrukere overholde prinsippet om “først inn – sist ut” for deres og andres sikkerhet.

Personer som trenger assistanse fra fergekaien på Oscarsborg og opp til Festningen bes henvende seg til vaktpersonale på kaien som vil besørge bil transport.

Det er ikke tillatt å ta med seg egne stoler (campingstoler o.l) da dette vil være til hinder i en eventuell nødssituasjon. Man kan fint ta med puter og lignende.

Røde Kors er tilstede utenfor festningen før-, og inne i festningen under forestillingen. De sitter til venstre for scenen og kan kontaktes direkte eller ved å henvende seg til en av publikums vertene.